Stock Hundutveckling har funnits sedan 1990. Som namnet förtäljer så vill vi utveckla dressyren och träningen av hundar och dess förare.

Vi har specialiserat oss på olika typer av specialsökhundar och spårhundar. Specialsök är ett brett område som växer hela tiden allt eftersom vi hittar nya användningsområden att använda hundens förträffliga luktsinne. 

Vi har erfarenhet av att utbilda specialsökhundar inom följande områden:
- Sprängämne, minor och oexploderad ammunition
- Vapen
- Narkotika
- Pyroteknik
- Torrkokning
- Hasselsnok
- Identifikation av människor och djur
- Vägglöss
- Mögel
- Covid-19
- Samt ett flertal ämnen som används i olika tävlingssammanhang och för aktivering av hunden

Vi letar hela tiden efter nya möjligheter att nyttja hundens luktsinne.
Har du ett projekt som du funderat på om det är möjligt att använda hundens luktsinne men behöver hjälp. Skicka ett mail på michael@stockhund.se så ser vi vad vi kan göra tillsammans.

Vår utbildning och kunskaper har vi bl.a. fått från 20 års arbete i Försvarsmakten med olika typer av hundar samt över 30 år med olika civila projekt.

Michael är domare i NoseWork och får döma klasserna 1-3 i Sverige. Läs gärna mer om detta på SNWK.se. Michael är även med och tar fram SBK:s regelverk för tävling/provformen Specialsök, domare i detsamma. SBK lärare i specialsök och har utbildat över 100 specialsökinstruktörer under åren.
Michael är flitigt anlitad över hela norden som föreläsare samt i olika utbildningar av hundar och förare.

Namnet Stock är en av de första tjänstehundarna som Michael tog fram till försvarsmakten.

Välkommen att höra av dig.

Michael & Monica